Fatima Zehra je prvakinja žena u Džennetu

 

U 4. svezku, Buhari prenosi u “Knjizi o početku stvaranju” u poglavlju “o vrlinama, prisnosti i bliskosti Božijem Poslaniku, s.a.v.a”, da je Božiji Poslanik rekao:

 

“Fatima je prvakinja žena Dženeta.”

 

Ovo nužno znači, da je Fatima prvakinja svih svjetova, jer stanovnici Dženata nisu samo pripadnici Muhammedova ummeta. U tom slučaju kako je moguće da je Ebu Bekr “Sidik-iskreni” odbacio njen dokaz?! Ne smatraju li oni da je on titulu “al-Siddik” dobio na osnovu toga što je vjerovao u sve što bi njegov drug Muhammed, s.a.v.a., kazao njemu? Zašto mu onda nije povjerovao ono što je on rekao o svom vlastitom detetu Fatimi-Zehri?

Rijec upotrebljena u hadisu "bid'a" znaci dio nekoga.

Ili se možda ova stvar nije ticala mnogo Fedeka, sadake i poklona kao što se ticala hilafeta, koji je bio pravo Alija, Fatiminog muža?

Njegovo poricanje svjedočenje Fatime i njenog muža na njeno pravo koje se ticalo dara, je bio najbolji njegov izbor, jer čineci tako na banalnoj stvari, on je time zatvorio vrata svih njenih drugih zahtijeva. Kako je ovo bila monstruozna spletka, gotovo da može brda pokrenuti.